Aanmelden ALV 2018

Geachte eigenaar(s),

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Aanmelding voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van 26 maart a.s.
Binnenkort kunt u de uitnodiging van de komende ALV tegemoetzien. Wij hebben eerder met u afgesproken om de vergaderkosten zoveel mogelijk te beheersen en vragen u daarom aan te geven of u wel of niet aanwezig bent. U kunt daarvoor gebruik maken van dit formulier. De grootte van de zaal en het aantal stoelen, tafels en consumpties zijn gebaseerd op het aantal aanmeldingen wat uiteindelijk de kosten van het vergaderarrangement bepaalt.

Wij kiezen de leden van de kascontrolecommissie van de vereniging.
Bent u beschikbaar? Laat het ons weten!

Heeft u een onderwerp of voorstel dat tijdens de ALV behandeld moet worden?
Meldt dit dan vóór 7 maart aan het bestuur, zodat wij uw voorstel aan alle leden kunnen sturen en zij daarvan kennis kunnen nemen.
Over zaken die niet in de agenda opgenomen zijn, kunt u uiteraard vragen stellen tijdens de Rondvraag.

Informatie voor de leden
Alle voor de leden openbare informatie van onze VvE Houtwal is gedigitaliseerd en beschikbaar via internet op ons webportaal. Hoe u deze informatie kunt bereiken leest U op onze website op http://vvehoutwal.nl/webportaal-vve-houtwal/

Gelieve dit aanmeldingsformulier uiterlijk 7 maart a.s. in te vullen. Wij vragen uw huisnummer, de wijze van aanwezigheid en uw e-mailadres.
U kunt zich ook aanmelden of afmelden via onze website http://vvehoutwal.nl/contact/

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur via telefoonnummer 06 48 84 21 51 of via e-mailadres: vvehoutwal@hotmail.com

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VvE Houtwal

Jan Vaane – Secretaris/Penningmeester

Advertenties