Leden

Op deze pagina kunt u met de keuze op een van de afbeeldingen de informatie raadplegen die voor u als eigenaar van belang kunnen zijn.

Twinq Webportaal
Webportaal VvE Houtwal
Website Compagnon Vastgoedbeheer

 

 

 


In het Twinq webportaal geeft onze beheerder Compagnon Vastgoedbeheer inzage in de dagelijkse gang van zaken. U ontving eerder een brief of e-mail met uw inlog gegevens die u nodig heeft om zich aan te melden in dit portaal. Vragen over de inhoud van dit portaal kunt u stellen aan Jeroen Voss.


Het Webportaal VvE Houtwal is het historische, digitale archief van de VvE Houtwal. Hier zijn alle verleden vergaderstukken en ook de documenten zoals genoemd onder regelgeving die u als eigenaar eerder ontving, digitaal gearchiveerd.
Dit betreft de archiefstukken van zowel onze eigen vereniging VvE Houtwal, als die van de hoofdvereniging VvE Rundgraafpark. Met ingang van 2013 zijn alle documenten gedigitaliseerd. Na een bewaartermijn van 7 verleden boekjaren zijn deze documenten niet meer beschikbaar.


© VvE Houtwal 31-12-2017

Advertenties