Te koop in het Rundgraafpark.

nieuwsbriefheaderDe initiële koopbrochure vindt u op deze pagina: Rundgraafpark_koopbrochure

AANVULLENDE VOORWAARDEN bij de koop-/aanneemovereenkomst voor koopappartementen in het woonzorgproject Rundgraafpark.

LEEFTIJDGRENS KOPERS In de leveringsakten met de kopers van de appartementen zal een regeling worden opgenomen waarbij aan de kopers de verplichting wordt opgelegd niet door te verkopen aan kopers jonger dan 50 jaar. Met dien verstande dat, indien er verkocht wordt aan meerdere personen, de oudste koper in ieder geval 50 jaar of ouder dient te zijn. Indien er sprake is van een overlijden, waarbij de erfgenamen niet aan deze voorwaarde van leeftijd voldoen, zijn de erfgenamen verplicht ervoor zorg te dragen dat het appartement bewoond wordt door een/meerdere perso(on(en) die wel aan deze voorwaarde voldoet/voldoen. De achtergrond is dat de appartementen in het woonzorgproject bewoond dienen te worden door 50-plussers.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Advertenties

Wonen in combinatie met zorg.

Hier vindt u de Koopbrochure van de appartementen in het Rundgraafpark:

Notitie:

Sinds het begin van bewoning van onze appartementenflats wordt er regelmatig gerefereerd aan het onderwerp: “Wonen in combinatie met zorg”. In de tekst van de verkoopbrochure zijn een tiental regels opgenomen die dit beschrijven. Deze tekst bevat een groot aantal woorden die inspelen op het gevoel en belevingswereld van de lezer en die mogelijk de suggestie wekken dat er 24/7 een legertje van verpleegsters in het Rundgraafpark klaar zit om bij een eerste druk op de bel, in actie te komen.

Helaas, zo was en is de zorg in Nederland  en dus ook in het Rundgraafpark niet geregeld en reden waarom er in de tekst de zinsnede “vooralsnog kunt u hiervan op indicatie gebruik maken” is opgenomen.
Het verlenen van zorg in Nederland is geen taak van een verkoper/verhuurder, maar wordt daadwerkelijk geleverd door een zorginstelling (zoals Zuidzorg of RSZK) die u verkiest en waarbij een zorgindicatie de mate van verzorging aangeeft.
Dat dienstverleners in de zorg er geen brood in zagen om een permanente zetel in het Rundgraafpark in te richten, was hun commerciële beslissing en heeft voor u geen enkele invloed op beschikbaarheid van zorg aan huis.

In het Rundgraafpark werden gerealiseerd: een fysiopraktijk, voetverzorging, een bloedprik gelegenheid en een aantal kamers met zorg voor licht dementerenden en dagopvang. Voor de sociale contacten is er het gemak van een eetgelegenheid, een grand café en activiteiten in het Atrium. Uw eigen appartement is gebouwd met een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, sociale veiligheid en inbraak werende voorzieningen.

Naar ons inzien is er dan ook geen enkele reden aanwezig om in enig gesprek af te dingen op de waarde van een appartement en de beschikbare voorzieningen.