Energieverbruik.

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven in 2016 een aanzienlijke vermindering van 40 procent in het energieverbruik te zien t.o.v. 2013.

energie11a

 


Legenda:
Blauw= 2015 – Rood= 2016 – Groen= 2017;

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh;
In januari 2015 was dit 4000 kWh en is in 2017 → 2850 kWhenergie11

Advertenties

Energielabel.

energielabelIndien de woning geen geregistreerd energielabel heeft, kunt u op http://energielabel-checker.rvo.nl/ nagaan wat het voorlopige energielabel van de woning is. Alle woningen die geen geregistreerd energielabel hebben, krijgen een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit energielabel is gebaseerd op woningtype en bouwjaar. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om hier een definitief energielabel van te maken.

De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag.

Als vergelijkbare woning is voor Houtwal 104 een definitief energie-prestatiecertificaat verstrekt. U kunt dit hier inzien. Energieprestatiecertificaat-5509KK104

Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland