Automatische deuropeners.

Tijdens de algemene ledenvergadering 2007 is gesproken over het aanbrengen van automatische deuropeners. Deze deuropeners werden destijds op kosten van Aert Swaens, op de beide hoofdingangen aangebracht. De andere (4) automatische deuropeners werden aangebracht door de gemeente Veldhoven ten laste van budget Wmo voorzieningen.
(Besluit B&W d.d. 2.12.2008 punt 9).

Binnen in de entree kan de deur met behulp van een elleboog/drukschakelaar worden geopend. Buiten kunt u de deur openen met de algemene sleutel in een sleutelschakelaar, die gemonteerd is op het bellentableau. De deurautomaten zijn voorzien van een ontvanger voor het op afstand openen van de deur met een afstandsbediening.

Afstandsbediening voor rekening van de vereniging
Het bestuur van de VvE Houtwal verstrekt een afstandsbediening voor het -in aanvaardbare mate- wegnemen van aantoonbare beperkingen die een bewoner ondervindt bij het normale gebruik van de algemene toegangsdeuren van de hoofdingangen. Deze afstandsbediening blijft eigendom van de VvE Houtwal en wordt in bruikleen verstrekt.
De vervangingskosten van de batterij, resp. de vervangingskosten bij verlies of diefstal van de afstandsbediening zijn voor rekening van de bewoner.

Afstandsbedieningen voor eigen rekening
Voor degene die prijs stelt op een persoonlijke afstandsbediening voor het op afstand openen van max. 4 automatische deuropeners bestaat de mogelijk deze aan te schaffen voor eigen rekening.
De kosten van een afstandsbediening bedragen ± € 43,50 (prijspeil 2017)
U neemt hiervoor contact op met het bestuur.

Lees hier verder: afstandsbedieningen

Advertenties

Deurdrangers.

Op diverse deuren en die van de overloopbalkons zijn deurdrangers aangebracht. De deurdrangers van de 2 hoofdingangen, achteringang Noord, fietsenkelder, toegang tot lift hal zuid (2) zijn vervangen door automatische deuropeners (BESAM).

De afgenomen standaard deurdrangers zijn als reserveonderdeel opgeslagen in de algemene ruimte [3]. Het instellen van de mechanische deurdrangers wordt in voorkomende gevallen in eigen beheer verzorgd. Wanneer dit geen oplossing biedt, wordt bij het vastlopen van een deur op het kozijn (meestal op de onderdorpel) een klusbedrijf ingeschakeld. (Ticket aanmaken in Twinq)

Instellingen van de deurdrangers Dorma TS83ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-01-53

Het instellen van de deurdranger is tweeledig: de snelheid waarmee de deur gesloten wordt en de kracht die daarvoor nodig is. De kracht die nodig is, is afhankelijk van de deurbreedte. Met schroef (2) wordt de snelheid van de vergrendeling ingesteld in het gebied van 15⁰ tot 0⁰ van de deur. Draai linksom om de snelheid te verhogen. Draai rechtsom om de snelheid te verlagen. Met een inbussleutel 5 wordt de kracht van het sluiten ingesteld. In ons complex zijn de deuren 950 mm en is er dus minder kracht voor nodig dan bij deuren van 1400 mm. Te veel kracht geeft, wanneer de deur de laatste 15º sluit, een harde klap. ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-03-26

 

Hang en Sluitwerk.

Het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur wordt gerekend tot gemeenschappelijk eigendom van de vereniging. Het onderhoud en reparatie aan dit hang- en sluitwerk, aan de kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (de gang) komt dus voor rekening van onze gezamenlijke kosten van onderhoud.

Het is toegestaan om de standaard cilinder in de voordeur op eigen kosten te (laten) vervangen door een knopcilinder.

Het onderhoud aan overig hang- en sluitwerk aan de kozijnen in uw appartement is voor eigen rekening.

Rubber dopjes in de kozijnen van de opdekdeuren: deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Sleutels vergeten en u kunt er niet meer in?
Buitengesloten bewoners melden zich eerst bij #20.

Sleutels.

Voor de toegang aan onze appartementsgebouwen zijn aan de initiële eigenaars sleutels verstrekt. Bij de oplevering van het complex ontving u per eigenaar:

  • 3 sleutels voor de hoofdtoegangsdeuren (ANKER xxxxx BW-A xxx).
    Met 2 eigenaars per huisnummer heeft U dus max. 6 sleutels van de hoofdtoegangsdeuren ontvangen.
  • 3 Sleutels ten behoeve van de voordeur, deur van de buitenruimte en uw bergkast in de fietsenkelder plus
  • een reserve setje van 3 DOM sleutels
    Met 2 eigenaars heeft u dus max. 9 sleutels van het privégedeelte ontvangen.
  • 3 sleutels voor het openen van de brievenbus.
  • 1 automatische deuropener voor de garagedeur.

Sleutel kwijt?
De sleutels van de hoofdtoegangsdeuren kunnen zonder tussenkomst van het bestuur NIET worden nagemaakt of worden besteld.
In voorkomend geval meldt u zich bij het bestuur.
De sleutel van uw voordeur, bergkast en sleutel van de brievenbus kunt u zelf laten dupliceren in het City-centrum bij Truong Schoenreparaties-Sleutelservice.


Snijders Sloten
Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Marcel Snijders van Snijders Sloten. Zij zijn doorgaans snel ter plaatse en rekenen een acceptabele vergoeding voor het openen van de voordeur. Voor meer informatie klikt u hier.


 

Inbraakpreventie.

dievenInbraakpreventie: er is een mogelijkheid tot het aanbrengen van een knopcilinder aan de binnenzijde van de voordeur. Je kan met de knop de deur van binnen afsluiten en van de buitenzijde met de sleutel openen.

Het bestuur verzorgt eventuele aanschaf (~50 euro) en montage in de deur.
De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Leverancier: Van der Winkel – 040-250 16 01
Artikel 12065625 Knopcilinder 333K6 Rn2
Artikel 19992590 Cilinder Gs maken per zijde


Andere inbraakpreventieartikelen kunt u vinden op de website van Interpolis: http://interpolispreventiewinkel.nl/