Rookmelders.

Wij maken u er op attent dat de rookmelder(s) in uw appartement de houdbaarheidsdatum heeft overschreden.

De Firex rookmelder werd geproduceerd in 2004 en dient na 10 jaar vervangen te worden.

In de appartementenflats is standaard in de gang een FIREX rookmelder PADC240 aangebracht. Deze rookmelder is NIET aangesloten op een alarmcentrale. Bij het leegraken van de 9V batterij wordt de bewoner geattendeerd door regelmatig piepen. Wij kunnen u helpen bij het vervangen van deze batterij.

Wilt u zelf de batterij vervangen?
Neem dan een 9 volts batterij Duracell tye MN1604

Moet de rookmelder vervangen worden, dan kunt u een vervangend exemplaar bestellen bij allesveilg.nl (klik op de rookmelder hieronder).

vervanger-rookmelderHandleiding: firex padc240 rookmelder

Advertenties

Brandbeveiliging: Locatie Brandkast.

KIJK OP DE AFBEELDING OM DE PLAATS VAN DE BRANDKAST  (B) TE ZIEN

brandweer5509kk
Plaats van de aansluitkast B

In het eerste kwartaal van 2014 is naar aanleiding van een advies in het keuringsrapport de -wegens aangepaste regelgeving-  voorgeschreven aarding van de droge stijgleiding aangebracht.

Artikel 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Toelichting: tot de vluchtmogelijkheden worden gerekend de hallen en gangen naar de appartementen, de overloopbalkons, de trappenhallen en de trappen.