Laatste nieuws

Lopende zaken:

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten? Neem dan even contact op met het bestuur.

 • 26/03 ALV 2018 De Schalm; u ontvangt 9 maart de vergaderstukken
 • 06/03: <12/07: Lekkage aan ramen oplossen met de glaswas in 2018
  (Opdracht VVE 1998@#15)
 • 15/02 Onderhoud aan de liften
 • 01/02 Nieuwsbrief RSZk februari
 • 31/01: waterdoorslag bij parkeerplaats #6 in observatie vvergp
 • 31/01: expansienaad schansmuur in observatie vvergp
 • 22/01: onderhoud aan bestrating looppad rondom RGP (VVE-2238-1)
 • 20/12/2017: Tuinonderhoud: het betreft de inboet van de strook van de rotonde tot de oprit van de P-plaats. Tevens een aantal beuken in de hagen op de P-plaats. De vakken met de waterproblemen zijn niet opgenomen in de inboet. Hier zal eerst het waterprobleem opgelost moeten worden. Na akkoord van de onderverenigingen wordt de herplant volgend jaar uitgevoerd.
 • 18/12/2017: schade aan parkeerpaaltje door Van Opzeeland (337); wordt geregeld door onze beheerder met veroorzaker van de schade. (Opdracht VVE-2221-1); paaltje is inmiddels vervangen. 
 • 14/12/2017: Het vervangen van de TL verlichting bij de bergingen door TL-LED (Opdracht VVE 2190-1)
 • 20/07/2017: Lange termijn: wateroverlast Meerhovendreef: er is bericht van het Waterschap Dommel ontvangen dat lozing van regenwater op de Rundgraaf is toegestaan.

Afgehandelde actiepunten

 • 01/02: aanpassingen interieurverzorging bespreken met Fonville
 • 01/02: planning glaswas bespreken
 • 29/01: <21/12/2017: Hydrofoor onderhoud is uitgevoerd; het waterfilter moet nog vervangen worden; het water moet daarvoor kortstondig worden afgesloten (KDV en Fysio waarschuwen). 29/01 uitvoering vervangen waterfilter.
 • 09/01: afstellen deurautomaat garage>lifthal
 • 15/01: kosten betalingsverkeer en bankkosten evalueren; naar ALV 2018
 • 08/01: aanbesteding glaswas 2018/2019; naar ALV 2018
 • 18/12: het schoonmaakcontract is gecontinueerd voor 2018; voor 2019 laten wij de beheerder een nieuwe offerte maken voor de glaswas. Deze wordt besproken tijdens de ALV 2018.
 • 10/01: bij hoofdingang Noord zijn gebroken tegeldragers vervangen.
 • 04/01: 180105-rszk-nwsbrf-jan
 • 02/01: Nieuwjaar-wensdag voor de VvE Houtwal in het Grand Café. Kijk op het informatiebord in de hal.
 • 01/01 Nieuwsbrief januari 2018 (by Mailchimp)
 • 10/11/2017: melding aan gemeente over niet sluitende afvalcontainer (L)
Advertenties

Onderhoudscontracten 2018.

Onderhoudscontracten VvE Houtwalonderhoudscontract
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Als VvE Houtwal sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt opgesloten in, het tijdens een ALV, goedkeuren van de begroting. Het afsluiten, beheren en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder.

Onderhoudscontracten VvE Rundgraafpark
Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud die worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging.

Overzicht van Technisch beheer Contracten

 

Glasbewassing 2018.

glazenwasserBij glasbewassing maken wij onderscheid tussen de glasbewassing aan de binnenzijde en de buitenzijde van onze flats. (In glaswastermen heet dat bereikbaar en onbereikbaar…)
Met het glasbewassingprogramma voorzien wij in het 3x per jaar wassen van het onbereikbare glas en 2x per jaar het wassen van het binnen glas. De planning van de beide glaswassen is zodanig afgestemd dat de buitenzijde van beide hoofdentrees 5x  per jaar worden onderhouden.

De glasbewassing aan de buitenzijde wordt 3x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het (met behulp van een hoogwerker) wassen van het onbereikbaar glas en afnemen van raamkozijnen/dorpels van de verdiepingen 0 t/m 6;
– het wassen van het glas van beide entrees en het afnemen van de postkast en houtwerk.
-de glazen schuiframen van de privé balkons, het glas van de overloopbalkons, het kinderdagverblijf en de fysiopraktijk behoren niet tot de opdracht van het buitenglas wassen.
– De glaswas aan de buitenzijde is nooit op maandag i.v.m. het ledigen van de papiercontainers.

De glasbewassing aan de binnenzijde wordt 2x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het aan de binnen- en buitenzijde wassen van het bereikbare glas en het afnemen van raamkozijnen/dorpels in de algemene ruimten van de verdiepingen -1 t/m 6  welke omvat: garage, entrees en gangen met separatieglas, overloopbalkons en trappenhallen.


De planning voor het jaar 2018 is alsvolgt:

Weeknummer     10 18  27  35  43
Buiten glaswas   ja nee ja  nee ja
Binnen glaswas   nee ja  nee ja  nee
Buiten Entree N+Z ja ja  ja  ja  ja

Toegang tot de parkeergarage:
Tijdens de werkzaamheden is de toegang tot de parkeerkelder afgesloten voor auto’s. De fietsenkelder blijft toegankelijk. Een week voor de datum van de werkzaamheden wordt de planning gecontroleerd. Via de Liftkoerier krijgt u de definitieve datum van de glaswas door.

De glaswas bij het huurgebouw loopt niet gelijk met onze planning. Wij krijgen, zoals nu is afgesproken, tijdig bericht wanneer de hellingbaan bezet is door deze glazenwasser.

 

Papiercontainers 2018.

Het rooster voor het buitenzetten van de papiercontainer voor 2018 is aanwezig in het publicatiebord in de entree.

Het buitenzetten van de papiercontainerscontainers doe je het handigst zo:

 • Haal eerst een container op.
 • Je drukt op het bedieningspaneel van de roldeur pijl omhoog totdat de deur volledig omhoog is.
 • Zet de container #1 in de opening van de roldeur om er voor te zorgen dat de deur open blijft en haal de andere container #2 op.
 • Zet de containers buiten tegen de beschermrand van de schansmuur.
 • De roldeur sluit automatisch binnen 15 seconden.
wp_20141112_11_52_19_pro
KLEP ACHTER DE BAK
wp_20141112_11_52_37_pro
NIET ZO

Als je niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners die op de lijst zijn vermeld. Het “dienstrooster” hangt in het informatiebord in de entree.

Bij het terugplaatsen van de container moet het deksel achter de container hangen en niet rechtopstaand tegen de muur geplaatst worden, anders krijg je de deksel op je hoofd!


Papiercontainers: oud papier en karton

De 2 papiercontainers die in de garage staan, worden wekelijks op MAANDAG buiten gezet met medewerking van een aantal bewoners.

Op de ophaaldag moeten de containers vóór 8:00 uur buiten gezet zijn bij de losplaats, onderaan onze hellingbaan. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Wanneer de ophaaldag valt op een erkende feestdag dan worden de containers op een latere dag geleegd. U krijgt hiervan bericht. De gewijzigde ophaaldag is te vinden op de website van Baetsen

Wanneer U niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners.

Glas
U brengt uw lege flessen en oude gloeilampen naar de inzamelcontainer op ons terrein.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) Ophaaldata in 2018
Wekelijks op iedere woensdag worden de PMD zakken opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA) Ophaaldata in 2018
Informatie over KCA kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.veldhoven.nl/afvalinzameling

 • In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met een van de leden van het bestuur.
  Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.

Overig afval dat niet wordt opgehaald of verzameld, brengt u zelf naar de Milieustraat Veldhoven. Heeft u daar een probleem mee? Vraag dan het bestuur naar de oplossing.

Liftonderhoud 2018.

Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer dat boven iedere liftdeur op de sticker vermeld is. Deze sticker vindt u ook in de lift.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.

Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van de leden van het bestuur.

 • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en de deur gaat niet open, dan drukt u op de deur open knop;
 • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
 • Gelieve voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften Lift Noord 550901 Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift: GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. melden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift: De deurbreedte van de liftingang is 90 cm. De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.


Planning liftonderhoud 2018:

 • De servicebeurten voor beide liften staan in 2018 gepland op:
 • | 15 feb | 16 apr | 4 jun | 20 aug | 22 okt | 3 dec |