Laatste nieuws

Privacy

Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
De inhoud van deze verordening kunt u hier lezen:
Handleiding en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming

Lees ook de pagina Privacy met de privacyverklaring die onze vereniging hanteert.

Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving per 25 mei a.s. hebben wij aanleiding gevonden om het archief van onze VvE Houtwal op te schonen. Binnenkort ontvangt u als eigenaar de niet langer relevante correspondentie die wij in ons archief aantroffen, op uw postadres.


evenkijken1Lopende zaken:

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even contact op met het bestuur. 

 • 03/07/18 glasbewassing buiten gepland, tevens lekkages aan ramen verhelpen.  Opdracht VVE2348+1998@15;
 • 30/05/18 woensdag organiseert RSZK en SWOVE een eetactiviteit in het Grand Café: Ontmoeten in de wijk: Wat staat er op het menu?
 • 30/05/2018-wateroverlast Rundgraafpark.  Behandeling van dit onderwerp is tijdens  de ALV VVERGP 2018 (Planning 30-5-2018)
 • 30/05/18 Reguliere liftkeuring beide liften 08:00 tot 13:00
 • xx/0x/18 Regulier Onderhoud aan de garagerolder

nieuwsbriefAfgehandelde actiepunten vanaf 26 maart

 • 08/05/18 Glasbewassing Binnen
 • 07/05/18 Privacyverklaring opgenomen in deze website
 • 01/05/18 Nieuwsbrief RSZk mei
 • 01/03/18 Beldrukker van de intercom flat Noord blijft soms hangen; er is een reparatieverzoek uitgezet (VVE-2288).
 • 22/01/18: onderhoud aan bestrating looppad rondom RGP (VVE-2238).
 • 01/04/18-Er is schade gemeld aan een wandarmatuur van de buitenverlichting van de hellingbaan (VVE-2329).
 • 16/04/18-Liftonderhoud-23161-geen bijzonderheden
 • 05/04/18-defect aan ondergrondse afvalcontainers gemeld aan de gemeente en gerepareerd door het opnieuw programmeren van de bedieningsunits.
 • 30/03/18 I.v.m. Pasen werden de papiercontainers zaterdag 31/3 geleegd.
 • 01/04/18 Nieuwsbrief RSZK april
 • 01/03/18 Nieuwsbrief RSZK maart

 

Advertenties