Voorlopige agenda ALV 2018

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2017 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2017-2046 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2019 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2017 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2017-2046 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2019 (VvE Houtwal)
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018
 14. Overige te behandelen voorstellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Advertenties

Auteur: Jan Vaane

wordpress.com sites voor VvE Houtwal